IRT 3000

Sadržaj

o časopisu

Izdavač časopisa IRT3000
PROFIDTP, d. o. o.
Gospočak 58
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 55579522185
Matični broj: 02244942
 


Tel.: +381 11 314 96 20

- Šta je časopis IRT3000?
- Šta donosi časopis IRT3000?
- Kome je časopis IRT3000 namenjen?
 

Šta je časopis IRT3000?

12_200.png

Brzi razvoj proizvodnih postupaka i povezivanje s informatizacijom prouzrokuje pravu eksploziju novosti i informacija, koje su nužno potrebne za uspešno poslovanje firmi, ali do njih je teško doći u sažetom i pročišćenom obliku. Savremeni trendovi bitno utiču na konkurentnost i zahtevaju praćenje brzog tehnološkog razvoja. Važna je takođe i informiranost o tehnološkom napretku koji se događa u našoj okolini, posebno zato što mnoga inovativna rešenja ostaju između zidova pojedinih firmi. Časopis IRT3000 će osiguravati prostor za predstavljanje i razmenu tih informacija, što će za pojedine firme ujedno biti i promocija njihovih rezultata. Časopis će tako otvarati nove mogućnosti za međusobno povezivanje firmi i drugih ustanova.

Firmama će na njihovu želju biti omogućena objava rezultata i u inostranim časopisima što će omogućiti predstavljanje njihovih rezultata i u drugim državama u Europi.

U časopisu IRT3000 smo svesni kako je pritisak na razvoj novih inovativnih proizvoda trajno u porastu, a optimizacija razvoja i proizvodnje je jedna od mogućnosti u borbi s konkurencijom. Stoga ćemo tom području posvećivati posebnu pažnju.

Šta donosi časopis IRT3000?

5_200.pngČasopis će donositi u svojim prilozima najnovije trendove s područja metalne industrije i industrije nemetala, informacije o međunarodnoj organizaciji ISTMA (International Special Tooling & Machining Association), te mnoštvo informacija s područja inovacija, tehnoloških rešenja u firmama i njihovih razvojnih projekata.

U časopisu će se posebna pažnja posvetiti iskustvima iz prakse, preko kojih će se predstavljati stručnjaci iz industrije i komentarisati razna tehnološka rešenja. Ti će stručnjaci preko časopisa IRT3000 sa širom javnošću podeliti informacije o tome kako su unapredili već usvojene tehnološke procese, te povisili proizvodnost u svom radnom okruženju. Takva rešenja iz uspešne srpske i inostrane prakse znaće prepoznati i iskoristiti i menadžeri srpskih firmi, koji svoje firme trebaju usmeravati ka osiguranju trajnog rasta i očuvanju konkurentnosti na tržištu.

Časopis će donositi detaljne izveštaje sa svetskih i domaćih sajmova i ostalih priredbi s područja koja časopis obrađuje. Bolja informisanost čitataoca osiguraće se takođe prevođenjem članaka iz inostranih strukovnih časopisa. Na taj način će čitaocima na srpskom jeziku biti predstavljena inostrana saznanja, istraživanja i upoređivanje postupaka, tehnologija ili opreme.

21_200.pngU časopisu neće izostati ni stručni članci i teorijski stavovi iz akademskih krugova. Časopis će osigurati članke koji će donositi informacije o povezivanju akademskog okruženja i industrije. Posebna pažnja će biti posvećena pojedinim tematskim celinama, koje će biti podrobnije predstavljene čitaocima. Osim pružanja gotovih rešenja tematske celine će predstavljati i izvor informacija o tome kako se suočiti s određenom problematikom i kako izbeći mogući neuspeh. Za tematske celine, prvenstveno s područja nemetala i informatizacije, brinuće se tematski urednici. Između ostalog, tu će se nalaziti informacije o najnovijim trendovima s područja prerade polimera, informacije o poboljšanjima i unapređenim postupcima, novosti s područja mašinske opreme, izveštaji i komentari s najvećih svetskih sajmova polimerstva, te predstavljanja uspešnih prerađivača polimera.

Novostima s područja informatizacije, s težištem na CAx i PLM, pridružiće se i novosti koje se tiču novih proizvoda, novosti sa sajmova i strukovnih predstavljanja, informacije o događanjima i ponudi na području IT u Srbiji, razgovori i iskustva korisnika te članci o praksi srpskih firmi.

Kome je časopis namenjen

3_200.pngČasopis IRT3000 je namenjen svima koje zanima tehnološki razvoj i nove tehnologije, te svima koji žele biti upoznati s razvojem već usvojenih tehnologija ili traže put ka poboljšanju sopstvene delatnosti. U časopisu će takođe zanimljive tekstove pronaći svi uključeni u područja metalske industrije, industrije nemetala, te informatizacije i automatizacije.

Časopis je namenjen mašincima, tehničarima, inženjerima, tehnolozima, serverima mašina, menadžerima, preduzetnicima, zanatlijama, svima koji se bave preradom metala i nemetala. Nove informacije i znanja s područja materijala i postupaka prerade takođe će biti korisni razvojnim inženjerima koji razvijaju nove proizvode, konstruktorima alata, alatničarima, tehnolozima u proizvodnji. Prodajne i nabavne službe pronaći će u časopisu zanimljivosti i za svoje područje, jer će časopis donositi i opšte informacije za širi krug čitaoca.

16_200.pngU časopisu IRT3000 korisne informacije naći će i stručnjaci iz akademskih krugova, univerzitetski profesori i srednjoškolski nastavnici, koji imaju zadatak da šire tehničku kulturu među mlađim generacijama. Posebno je želja da se podstaknu đaci i studenti tehničkih struka na čitanje časopisa, jer im časopis može poslužiti kao pomoć tokom školovanja, te predstavljati izvor ideja pri kreiranju sopstvene karijere.

Konačno, na raspolaganju će biti informacije o događanjima u privredi, trendovima, željama i potrebama industrije svima koji su na položajima u državnoj upravi koji im omogućuju donošenje važnih odluka vezanih za održivi razvoj. Svima koji se žele kritički osvrnuti na postojeće stanje u srpskoj privredi, te dati konstruktivne predloge za moguće puteve razvoja srpske privrede, biće omogućeno svoja stanovišta izneti u časopisu.

ar©tur 2021