IRT 3000

Sadržaj

Korist za klijente kao rezultat bliske saradnje sa Seco Tools

14.09.2021

Kroz partnerstvo putem saradnje sa klijentima i njihovim partnerima, Seco Tools prati trendove i identifikuje izazove, usavršavajući znanje koje je potrebno za prevazilaženje najzahtevnijih problema u industriji.

PR_IMG_Collaborative Partnership With Seco Tools.jpg_ico500Foto: Seco Tools

Stavljanje klijenata u samo središte istraživanja i razvoja (R&D) veoma se isplatilo za Seco Tools u pogledu identifikacije i razvoja novih proizvoda i rešenja koji mogu pomoći u promeni načina proizvodnje širom sveta. „Proaktivnim rešavanjem problema klijenata sa kojima se danas suočavaju, mi stvaramo rešenja za budućnost. Težimo da steknemo i usavršimo znanje i razumevanje”, navodi Roger Granström, viši menadžer odeljenja za istraživanje i razvoj u Seco Tools.

Granström navodi partnerstvo sa značajnim proizvođačem vozila kao dokaz da ta ideja uspeva. „Oni su imali projekat o kojem nisu zaista želeli da razgovaraju ili da ga dele, platforma za komponente naredne generacije. Počeli smo da istražujemo zajedničke izazove u proizvodnji i, tokom tog putovanja, izgradili smo ogromno međusobno poverenje. To je dovelo do toga da je viši menadžment pokazao veliko interesovanje za našu pomoć njima u pogledu velikog projekta automatizacije koji će transformisati njihov proces proizvodnje, tako da je to premašilo naša očekivanja”, navodi Roger Granström.

Takvi projekti zahtevaju i obzirnost i poverenje – klijenti moraju biti spremni da pruže Seco Tools uvid u prakse i procese koji mogu biti komercijalno osetljivi kako bi ih inženjeri i osoblje za podršku temeljno proučili i osmislili nove ideje. „To je put poverenja – Seco Tools je jedan od mnogobrojnih dobavljača i moramo da dokažemo svojim klijentima da zavređujemo to poverenje. Pokušavamo da stvorimo veze između nas, tehničkih univerziteta i naših klijenata, a klijenti počinju da uviđaju da je to upravo ono što im je potrebno”, navodi Roger Granström.

Klijenti sa kojima Seco Tools sarađuje su oni koji se smatraju tehnološkim liderima koji predvode razvoj u svojim industrijama. Inicijativa radi na principu dijaloga između Seco Tools i klijenta. Kada se pitanje zajedničkog interesa utvrdi, Seco Tools posvećuje resurse u pomaganju klijentu da analizira i dođe do mogućih rešenja. „Problematike mogu biti veoma jedinstvene, od klijenta do klijenta i od industrije do industrije, ali uvek postoje stvari koje naučimo a koje se mogu primeniti negde druge. Dosta razgovaramo o održivosti i energetskoj efikasnosti, i novi zahtevi se postavljaju u dnevne operacije proizvođača sve vreme”, navodi Roger Granström. „Znanje je uvek korisno, bez obzira na to odakle dolazi. Shvatamo kako uvek možemo da koristimo ono što je naučeno iz takvih partnerstava i projekata dok napredujemo u našem razvoju. Manje smo zainteresovani za komercijalni aspekt u odnosu na aspekt znanja”, pojašnjava on.

Stvaranje veza
Kada je u pitanju saradnja, Seco Tools uporedo radi sa nekoliko tehničkih univerziteta u Švedskoj, kao i sa vrhunskim univerzitetima u Evropi i Americi. „Stvaranje tih veza između nas, akademija i naših klijenata i industrijalizacija nove tehnologije što je brže moguće jeste cilj”, navodi Roger Granström. „Približavamo se našim klijentima i želimo da im se približimo još više. Radimo u veoma konkurentskom okruženju i saradnja sa njima je ključna.”

Blizak odnos sa klijentima nastaviće da bude ključan deo rada istraživanja i razvoja u Seco Tools u budućnosti. „Trenutno radimo sa četiri različita klijenta u različitim industrijskim segmentima i radimo na ostvarivanju dodatne tri ili četiri potencijalne buduće saradnje”, pojašnjava Roger Granström. „Radujemo se što ćemo pratiti te klijente sa našom značajnom stručnošću i uzajamnom saradnjom, i u našem je najvećem interesu da ih podržimo u njihovoj tranziciji u sledeće doba proizvodnje.”

Izvor: www.secotools.com

ar©tur 2021