IRT 3000

Sadržaj

Seco Tools proširuje digitalne usluge sa strateškim partnerstvima

10.09.2021

Seco Tools je proširio svoj portfolio digitalnih usluga u saradnji sa onlajn platformom za obuku 7-Shapes za Lean menadžment i dobavljačem softvera za automatizovanu kontrolu procesa (APC) – kompanijom Ellistat.

000116-11t5r2zgxd2Foto: Seco Tools

Saradnja i partnerstvo stvaraju mrežu rešenja
Seco Tools maksimalno koristi više od osam decenija iskustva u proizvodnji kako bi se pozabavio problemima koji su izvan oblasti reznog alata. U saradnji sa partnerima koji su lideri i stručnjaci u svojim odgovarajućim oblastima, Seco obezbeđuje da klijenti mogu da imaju pristup najboljim rešenjima za izazove na njihovom putu do operativne savršenosti.

Ta partnerstva obogaćuju Seco portfolio u pogledu obuke zaposlenih i podešavanja mašine, glavnih zabrinutosti za klijente koji se suočavaju sa nedostatkom radne snage i raskorakom u veštinama. „To je sledeći korak u centričnom pristupu klijentu”, navodi Helga Dekempeneer, direktorka odeljenja Seco transformacija proizvodnje. „Naš se edukativni proces fokusira na samu mašinsku obradu i fiziku i ekonomiju povezanu sa njom, tako da ta partnerstva doprinose onome što mi nudimo.”

Kursevi Lean menadžmenta za sve nivoe veština
Onlajn platforma za obuku 7-Shapes nudi pristup 24 sata / 7 dana u nedelji kursevima Lean menadžmenta za rukovaoce, menadžere i inženjere, sa rasponom kurseva od Belog do Zelenog pojasa. Onima koji se obučavaju testira se teoretsko znanje putem interaktivne, koja podseća na igru, simulacije virtuelne fabrike.

„To je partnerstvo sjajna prilika da se Seco klijentima ponudi potpuno novi način za učenje o operativnoj savršenosti”, navodi Julien Charles, izvršni direktor 7-Shapes. „Delimo istu viziju: bilo da ste rukovalac, menadžer ili inženjer, vaš je doprinos važan, i morate imati sve što je potrebno da biste dali sve od sebe.”

Podešavanje mašinskih alata u jednom koraku sa preciznom kontrolom procesa
Ellistat obezbeđuje APC softver za podešavanje mašine u jednom koraku sa većom preciznošću u odnosu na tradicionalne SPC ili ručne metode. APC ograničava odstupanje procesa, a sistem uči iz svojih ispravki kako bi se poboljšao tokom vremena. Sa potpunom integracijom u digitalni lanac, sistem upoređuje podatke od mašine za merenje sa odgovarajućom datotekom 3D dela, izračunava korekcije i unosi ih nazad u mašinski centar.

Davy Pillet, izvršni direktor kompanije Ellistat, ističe „Veoma smo zadovoljni razvojem ovog partnerstva sa kompanijom Seco, kombinujući najbolje od oba sveta – znanje o fizičkim reznim alatima i stručnost u pogledu digitalnih alata kao što je mašinsko učenje – za automatizaciju kritičnih procesa.”

Seco klijenti mogu da pristupe besplatnoj demo verziji 7-Shapes na https://manufacturingtransformation.io/product/online-lean-training/ Za informacije o kompaniji Ellistat, obratite se Maxime Coutat, Maxime.Coutat@secotools.com

Više informacija o tome kako inovativni proizvodi i stručne usluge kompanije Seco obezbeđuju uspeh proizvođača širom svih segmenata u branši možete saznati na www.secotools.com

ar©tur 2021