IRT 3000

Sadržaj

Emitech je priznat kao certifikacijsko tijelo (CB) u okviru CB sheme

15.09.2020

Od 2014. godine, Emitech ima vlastitu međunarodnu uslugu certificiranja pod nazivom Emitech Certification. Sada je prepoznat kao NCB (Nacionalno certifikacijsko tijelo).

Pascal Bonnenfant NCB.jpg_ico500Pascal Bonnenfant, direktor tvrtke Emitech Certification

Kao tijelo za certificiranje proizvoda koje ima ISO 17065, Emitech Certification je na početku postao prijavljeno tijelo za CE oznaku. Kao takav, on izdaje certifikate o sukladnosti prema direktivi RED 2014/53/EU za radiokomunikacijsku opremu i direktivi EMC 2014/30/EU (elektromagnetska kompatibilnost). To uključuje ocjenu sukladnosti proizvoda za kojeg još ne postoje usklađeni standardi, proširivanje valjanosti izvješća o ispitivanju na čitav niz proizvoda, potvrđivanje integracije podsklopova djelomičnim ispitivanjima ili dobrovoljnim pristupom proizvođača.

Emitech Certification podržava proizvođače koji žele plasirati svoje proizvode na međunarodnoj razini. Vodi brigu o tehničkim i administrativnim formalnostima, organizira lokalna ispitivanja ako je potrebno za dobivanje odobrenja i bira najprikladniji postupak. CB shema (CB shema) je tako najučinkovitiji način približavanja izvoznim tržištima u više od 50 zemalja širom svijeta. U okviru CB sheme, Emitechova međunarodna služba za certificiranje upravo je priznata kao NCB (Nacionalno certifikacijsko tijelo). Sada može upravljati svojom mrežom CBTL-ova (Laboratoriji za ispitivanje certifikacijskog tijela) i na temelju svojih izvještaja isporučiti CB certifikate priznate u zemljama članicama.

CB shema, proces međusobnog priznavanja rezultata ispitivanja između država sudionica
CB shema je međunarodni certifikacijski program za razmjenu i prihvaćanje rezultata ispitivanja proizvoda priznatih laboratorija koji sudjeluju u radu, „CBTL“ i nacionalnih certifikacijskih tijela, „NCB“ u više od 50 zemalja širom svijeta. Cilj CB sheme je stalno usklađivanje zahtjeva sigurnosti električnih proizvoda i elektromagnetske kompatibilnosti na međunarodnoj razini, uzimajući u obzir i nacionalna odstupanja.

Zahvaljujući međusobnom priznavanju CB certifikata između država, obavljeni testovi priznaju se u tim zemljama članicama. To olakšava plasiranje proizvoda na tržište u inozemstvu i otvara proizvođačima put da dobiju certifikacijske oznake (NF itd.).

Priznavanje NCB-a strateški je korak
U tom su kontekstu četiri Emitechove laboratorije već nekoliko godina prepoznate kao CBTL u kategorijama za medicinsku, laboratorijsku, multimedijsku opremu i opremu za obradu informacija. CBTL mora ovisiti o pojedinom NCB. Od travnja 2020. godine Emitechova usluga certificiranja prepoznata je kao nacionalno certifikacijsko tijelo prema NCB shemi. To znači da ova usluga sada može izdavati CB certifikate iz vlastitih CBTL laboratorija.

Emitech podržava svoje kupce u globalnom pristupu marketinga njihovih proizvoda u inozemstvu. Kako se ovaj proces u potpunosti kontrolira u okviru sheme CB, on je u velikoj mjeri neovisan, a njegova reaktivnost je povećana. Ovo priznanje je dio strategije internacionalizacije ponude Emitechove usluge, uspostavljene kad je Emitech stvorio svoju uslugu certificiranja.

Izvor: www.emitech.fr/en

ar©tur 2016