IRT 3000

Sadržaj

Prvi poziv 19th IFC 2020

20.01.2020

S velikim zadovoljstvom Organizacijski odbor poziva autore na 19. Međunarodno savjetovanje ljevača. Službeni jezici konferencije će biti engleski i hrvatski..

200118 HR1VAŽNI DATUMI

Predaja sažetka: 03. veljače 2020.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 18. veljače 2020.

Predaja cjelovitog rada: Predložak rada Predaja: 20. ožujka 2020.

Autor je slobodan izraziti namjeru o načinu izlaganja rada (oralno izlaganje ili poster). Programski odbor zadržava pravo preporuke radova za oralnu prezentaciju i poster sesiju.

PROCEDURA RECENZIJE

Obavijest o prihvaćanju rada: 27. travnja 2020. Drugi poziv i program: 04. svibnja 2020.

Prijavni obrazac dostupan je na poveznici: Prijavni obrazac 

Radovi prezentirani na 19. Međunarodnom savjetovanju ljevača bit će dostupni u Zborniku sažetaka i Zborniku radova.

SMJEŠTAJ

Participanti 19. Međunarodnog savjetovanja ljevača sami organiziraju smještaj tijekom konferencije.

Dodatne informacije su dostupne na poveznici: Smještaj

PRVI POZIV

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail:

ar©tur 2016