IRT 3000

Sadržaj

ESPRIT® donosi rješenja za pametnu obradu za Industriju 4.0

09.08.2018

DP Technology pomaže tvornicama budućnosti da se pripreme za digitalnu transformaciju koja je u tijeku u proizvodnji, s rješenjima koja uključuju digitalne dvojnike, digitalne nizove, obrada svjesna stroja, obrada temeljena na znanju i baze podataka u oblaku.

180805-S3Kako bi pripremili tvornice za pojačanu digitalnu budućnost i bolje podržali Industriju 4.0 te inicijative za pametnu obradu, DP Technology se fokusira na raspon rješenja koja pokreću automatizaciju u obradi. ESPRIT CAM System omogućuje prerađivačima usmjeravanje njihovih radnih procesa, sprječavajući stvaranje zaliha tijekom procesa obrade, povećavajući vijek trajanja alata i iskorištavanje stroja, te stvarajući bolji pristup praktičnom znanju za unaprjeđenje procesa.

• Digitalni dvojnik: ESPRIT omogućuje korisnicima stvaranje digitalnog dvojnika svojih alatnih strojeva za programiranje, optimiranje i simulaciju. Taj virtualni stroj osigurava, da što god da se dogodilo na ekranu, također će se dogoditi i u radionici. Obratci i rezni alati se podešavaju virtualno, što rezultira točnim simulacijama, većom produktivnošću i boljim putanjama alata radi više kvalitete obrađenih dijelova.
• Digitalni niz: s pomoću programa ESPRIT, digitalni niz povezuje svaki korak u radnom procesu od CAD konstruiranja do gotovog proizvoda, osiguravajući da niti jedan od procesa obrade ne predstavlja zastoj. ESPRIT čita podatke sa CAD programa i stvara G-kod optimiran prema stroju kao i radne liste, koje zatim prelaze u program za management radionice, management alatnih podataka i program za planiranje resursa tvrtke.
• Rješenja svjesna stroja: ESPRIT omogućuje CAM programiranje svjesno stroja, kako bi produljio vijek trajanja alata i skratio vremena ciklusa obrade. Dodaci CAM sustava ProftMilling® i ProftTurning™ predstavljaju fundamentalne promjene u načinu generiranja putanje alata: većina CAM programa radi na načelu da uzima u obzir prvo oblik obratka, a tek zatim sam stroj, ukoliko uopće. ESPRIT rješenja svjesna stroja prvo razmatraju alatni stroj – položaje njegovih osi i njihove limite, ubrzanja te postizive i zahtijevane brzine rezanja, omogućujući korisnicima da podešavaju brže parametre strojeva, postižu bolju kvalitetu obrađene površine njihovih obradaka i signifkantno produljuju vijek trajanja njihovih alata. Kao rezultat, s pomoću CAM-a svjesnog stroja, programeri donose bolje odluke glede putanja alata, bez postavljanja zahtjeva da alatni stroj ili rezni alata izlaze izvan svojih vlastitih mogućnosti.
• Obrada temeljena na znanju: obrada temeljena na znanju, pojam za umjetnu inteligenciju ugrađena izravno u CAM sustav, omogućuje signifkantno skraćivanje vremena programiranja uzimanjem primjena najbolje prakse, uključujući procese obrade i uvjete rezanja — ostavljajući više vremena za fokusiranje na strateške procese unaprjeđenja i skraćivanja vremena utrošenog na ponavljajuće zadatke. ESPRIT-ovo rješenje KnowledgeBase™ usmjerava programiranje obrade dijela s pomoću automatskog izbora optimalnih procesa — ciklusa obrade, alata i parametara — za određene segmente obratka temeljeno na provjerenim primjerima najbolje prakse. Snimanje praktičnog znanja preko KnowledgeBase™ je pouzdanije nego li jednostavno pohranjivanje u memoriju i omogućuje višu razinu automatizacije kroz ponavljajuće korake. Kako je programiranje sve više predvidivo i konzistentno, programeri se suočavaju sa svega nekoliko problema i proizvode visoko kvalitetne proizvode.
• Obrada omogućena u oblaku: kako se radionica pomiče prema obradi pokretanoj podacima, integracija baza podataka temeljenih na oblaku, kao što je to MachiningCloud Inc., dodatno omogućuje pristup znanju, podacima o proizvodu, resursima i upravljanju procesom za strojeve, rezne alate i proces obrade. Te baze podataka temeljene na oblaku predlažu tvornički preporučene posmake i brzine rezanja za određenu obradu, omogućujući korisniku brz pronalazak alata kojeg treba, te osiguravajući kontinuirano ažuriranje podataka prerađivača o proizvodu, uključujući crteže i modele alata i sklopova reznih alata za simulaciju. Kako su informacije pohranjene u oblaku, uvijek su ažurirane, raspoložive na zahtjev i može im se pristupiti od bilo gdje.

www.espritcam.com
www.teximp.com

ar©tur 2016