IRT 3000

Sadržaj

Alatničarstvo perspektiva i podrška

31.05.2018

Razvoj kompetencija postaje glavna briga brojnih tvrtki, koje razmišljaju dugoročno. Nakon ispunjenog preduvjeta postavljene infrastrukture tvrtke, postaju svjesni, kako je put učinkovitog daljnjeg rasta u osposobljavanju i konstantnom razvoju kadrova.

U alatničarstvu je aspekt ulaganja u kadar posebice važan, jer se branša suočava s trajnim, najmanje 20-postotnim nedostatkom odgovarajućeg kadra, starenjem zaposlenika i nedostatkom mladih, koji se odlučuju za pozive obrađivač metala, alatničar, konstruktor i tehnolog. Nastale praznine su u alatničarski najrazvijenijim regijama toliko velike, da je onemogućeno širenje tvrtki te dolazi do krađe kadrova. Razvojni centar alatničarstva TECOS, koji djeluje i kao Udruženje slovenskih alatničara, je uz povjerenje tvrtki iz branše, uspio u okviru javnog natječaja Kompetentni centri za razvoj kadrova 2017/18 dobiti sredstva za izvedbu projekta Kompetentni centar za razvoj kadrova na području alatničarstva – KOR. U projektu sudjeluje i kadrovski partner Kompetenca i 16 tvrtki iz branše.

Glavni ciljevi projekta KOR su pripremiti zajednički kompetencijski model u branši s definiranim kompetencijama za ključne profile zaposlenika, postići uključivanje 981 različitih osoba u osposobljavanja i osigurati ukupno najmanje 1283 uključivanja u različita osposobljavanja. U osposobljavanja se uključuje pet ključnih profila za djelovanje tvrtki, i to uprava, voditelji proizvodnje, konstruktori, tehnolozi i alatničari.


Važnost alatničarstva i stanje
Alatničarstvo ima u Sloveniji dugu tradiciju te je bilo uvijek cijenjeno po kvaliteti proizvoda i naprednih inovativnih rješenja, iako medijski nije nikad bilo u središtu pozornosti. Zapravo je bilo vrlo rijetko vidjeti stvarni značaj alatničarstva i njegovu ulogu u lancu vrijednosti proizvodnog sektora. Alati se najčešće stvaraju u početnoj fazi lanca dobave, stoga je pritisak na cijene iznimno velik, a uloga i važnost ostaju u pozadini. Unatoč svemu, danas su slovenske alatnice vrlo cijenjene na svjetskoj razini i imaju iznimnu perspektivu daljnjeg razvoja i rasta, bilo s uvođenjem proizvodnih usluga, bilo prodorom na tržište kompleksnijih pametnih mehatroničkih sklopova proširenih u kompleksne proizvodno/montažne sustave ili proizvodne ćelije. Trenutačno je situacija dobra i većina alatnica ima prekomjerno zauzete kapacitete. U 2016. godini su se prihodi povećali za 2,6 %, a zapošljavanje 2,2 % u usporedbi s 2015. godinom. Metalska industrija ostvaruje 31 % (2,3 milijarde eura) dodane vrijednosti čitavog gospodarstva. Dodana vrijednost po zaposlenom je u prosjeku u 2016. godini dosezala 39.696 eura, a u preradbenim djelatnostima 42.851 eura. U branši alatničarstva (C/25) dodana je vrijednost po zaposlenom nešto niža, te je u 2016. godini iznosila 36.365 eura [izvor GZS Udruženje metalske industrije – Metalska industrija Podaci i gospodarstvo 2017].

Podizanje dodane vrijednosti će pored izvedbe strukturnih promjena, koje diktiraju korisnici industrijskih alata (preradbena industrija) u smislu uvođenja automatizacije i koncepata Industrije 4.0, morati postati glavna briga rukovodstava pri upravljanju strateškim razvojem. U posljednjem razdoblju je u Sloveniji i sve više aktualan cilj usvojene Strategije pametne specijalizacije – S4, da se do 2023. godine dodana vrijednost podigne barem na 45.000 eura.

Za usporedbu, njemačke alatnice imaju u prosjeku dodanu vrijednost po zaposlenom 75.000 eura, a najbolje premašuju i 90.000 eura, što do neke mjere može biti i motivacija slovenskim alatnicama.

Kako bi se bazen odgovarajućeg kadra odgovarajuće punio i kako bi usluge alatnica dosegle višu cjenovnu razinu, biti će potrebno s prestrukturiranjem početi vrlo ambiciozno. Na razini podupornih institucija, treba osigurati i odgovarajuću promociju i programe osposobljavanja na svim razinama, dok će tvrtke iz branše morati preuzeti ključnu ulogu na području motivacije mladih i drugih odgovarajućih profila kadrova za pozive koji nedostaju. Projekt KOR je tako izvrsna prilika za dobivanje znanja s pomoću kojeg će tvrtke moći doći do odgovarajućih smjernica, kako poboljšati djelovanje. Zadatak TECOS-a, kao poduporne institucije je osiguravanje održive podrške na sljedećim područjima: 1. Promocija i povezivanje alatničarstva. U okviru toga smo 7.11.2017. održali dan alatničarstva, na kojem su se susreli članovi udruženja alatničara TECOS i partneri KOR. Branšu promoviramo i kroz partnerstva SRIP, gdje se trudimo, da dio podupornih sredstava bude namijenjen i alatničarstvu. 2. Omogućiti izvođenje osposobljavanja s vrhunskim domaćim i inozemnim stručnjacima. Povezali smo se s vodećom njemač tehniku njemačkog sveučilišta RWTH i razvojnog centra Fraunhofer IPT. Stručnjaci WBA su održali trodnevno osposobljavanje s područja strateškog menadžmenta, industrijalizacije, sustava planiranja, automatizacije i izradbenih tehnologija. Osposobljavanje, koje se temeljilo na rezultatima višegodišnjih studija, ukazalo je na nove mogućnosti suradnje, kako na području osposobljavanja, tako i na dijeljenju primjera dobre prakse. 3. U zaključku bismo istaknuli, kao jednog od najvažnijih čimbenika, i svijest, da je ključ daljnjega razvoja alatničarstva u razvoju i kompetentnosti kadrova. U projektu s Tinom Kastelic, predstavnicom kadrovskog partnera Kompetenca, postavljamo sustav cjelovite podrške razvoju kadrova, koji udružuje mekane vještine, rad s kadrovima, kao i analizu kompetencija. Analiza kompetencija će pokazati, koje kompetencije je potrebno nadograditi, koji su najveći kadrovski izazovi branše i što je potrebno u kadrovskoj politici osigurati. Obzirom na rezultate, prilagoditi ćemo zajednički kompetencijski model branše, koji će biti iznimno dobra osnovica za postavljanje ili nadogradnju kompetencijskih modela za potrebe različitih tvrtki u branši.
 
foto_03

ar©tur 2016