IRT 3000

Sadržaj

Konvencionalna i digitalna radiografija u farmaceutskoj industriji

30.05.2018

Cilj istraživanja je, da dokažemo, da se s pomoću digitalne radiografije otkrivaju greške u zavarenim spojevima, kako bi zadovoljili zahtjeve za kvalitetom snimaka iz standarda i da dokažemo, da digitalna radiografija može zamijeniti konvencionalnu (analognu) radiografiju u farmaceutskoj industriji.

U tu svrhu smo u tvrtki Q Techna d.o.o., kupili najnoviji digitalni uređaj CRxVision tvrtke General Electric i programsku opremu za digitalnu radiografiju. U prvom dijelu ćemo predstaviti zahtjeve za kontrolu zavarivanja u farmaciji i zatim digitalnu radiografiju. Pri praktičnom radu smo načinili probne snimke s digitalnom radiografijom na poznatim uzorcima i s programskom opremom očitali greške mjerenja. Na preostalih pet stvarnih uzoraka smo načinili usporedbu između analognih (konvencionalnih) i digitalnih snimaka.

1 Uvod
Najčešće se u farmaceutskoj industriji susrećemo s nerazornim ispitivanjima pri kontroli zavarenih spojeva. Pri zavarivanju mogu nastati različite greške, koje utječu na kvalitetu zavara. Te greške je potrebno otkriti, prije nego li konačni proizvod ide u primjenu. U moderno doba se je digitalizacija dotaknula i nerazornih ispitivanja. Prvo je to bilo vidljivo s dolaskom suvremenih ultrazvučnih uređaja, dok se proces digitalizacije u industrijskog radiografiji donekle usporio. Razloga za to je više, jedan od njih je taj, da u prošlosti kvaliteta digitalnih radiograma nije bila na takvoj razini, kao kvaliteta klasičnih radiograma. Zasloni za pregled digitalnih snimaka nisu bili na takvoj razini, kao što su današnji (imali su lošiju rezoluciju tj. razlučivost). Poteškoća je bila i pohranjivanje snimaka, jer digitalni radiogrami mogu biti veliki i nekoliko 100 MB. Sada imamo na raspolaganju velike servere s primjerenim kapacitetima za pohranu podataka, tako da je digitalna radiografija jedna od najnovijih metoda, koja se uvriježila na području nerazorniih ispitivanja materijala [1].
Konvencionalna i digitalna radiografija u farmaceutskoj industriji
Cilj istraživanja je, da dokažemo, da se s pomoću digitalne radiografije otkrivaju greške u zavarenim spojevima, kako bi zadovoljili zahtjeve za kvalitetom snimaka iz standarda i da dokažemo, da digitalna radiografija može zamijeniti konvencionalnu (analognu) radiografiju u farmaceutskoj industriji.

foto_02


2 kontrola zavarivanja u farmaciji
Kvaliteta zavara u farmaciji je strogo definirana. Zahtijevana je potpuna penetracija, a neprovarenost, napukline i ljuskanje nisu dopušteni, jer na takvim područjima postoji velika mogućnost za koroziju te mogućnost nakupljanja nečistoća i bakterija. U zavaru ne smije biti uključina, stršećih materijala ili oksidnih pjega (najviše 4). Svi zavari moraju biti glatki, ujednačeni i ravni, na vanjskoj strani malo konkavni. Korjen zavara mora biti ujednačen, ravan, a dopuštena je mala konveksnost. Niti u jednom slučaju zavar ne smije biti konkavan na unutrašnjoj strani cijevi. Na unutrašnjoj strani zavara ne smiju biti vidljivi tragovi oksidacije – obojenje. Spojevi moraju biti pravilno naliježući, a površina koja se zavaruje mora biti pravokutna. Zahtijeva se 100 % vizualna kontrola zavara i 20 % videoskopska kontrola (osim ako nije drugačije zahtijevano). U slučaju, da se izvode radovi zavarivanja na procesnim cjevovodima većih promjera, ili debljina tj. cjevovod je kategoriziran kao tlačni cjevovod, u skladu s dogovorom s investitorom se prored vizualne, propisuje i određeni opseg drugih NDT ispitivanja (npr. radiografsko ili penetrantsko ispitivanje). U posebnim slučajevima, gdje se to zahtijeva, provodi se 10 % kontrola sadržaja delta ferita na području zavara; granica prihvatljivosti je < 3 %. Svi zahtjevi i prag prihvatljivosti za lučno zavarene spojeve su definirani s gore navedenim zahtjevima i uobičajenim standardima SIST EN ISO 5817 stupanj B, koji vrijedi za debljine iznad 3 mm i AWS D 18.1 za debljine ispod 3 mm te tablica boja AWS D 18.2. Rjeđe se primjenjuju zahtjevi iz ASME BPE (Bio Process Equipment) i ASME B31.3 (Process Piping).

Članak: Konvencionalna.pdf

ar©tur 2016